Çerez Politikası


APAZ TEKSTİL DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. (veri sorumlusu) olarak, kullanıcılarımızın internet (web) hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak, kullanıcının uygulama ara yüzünde özelleştirebildiği tercihlerini depolamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistik bilgilerini derlemek ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için çeşitli çerez veri dosyaları kullanıyoruz.

Veri sorumlusu sıfatıyla, çerezler vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır. İnternet sayfamızı ziyaret ederek çerezlerin, bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde çalışmasına onay vermiş olursunuz.

Sitemizde çerezlerin devre dışı bırakılmasını istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarında düzenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte tarayıcı çerezlerin kullanılmaması web sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Kalıcı veya oturum çerezlerinin kullanılmaması durumunda internet sitemizi bazı bileşenleri eksik olacak şekilde, sınırlı erişim olanaklarıyla görüntülemeye devam edebilirsiniz. İnternet sitemizden ve uygulamadan tam anlamıyla yararlanmak için çerezlere izin vermenizi öneririz.

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri işleyebilir.

Veri sorumlusu olarak, web sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebiliriz. Aydınlatma metnimiz üzerinde yapılan olan her türlü güncelleme web sitemizde ve web uygulamalarımızda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır.


Web sitemizde ve uygulamalarımızda kullanılan çerezler

Performans: “Performans” tanımlama bilgileri, web işaretçileri ve benzer teknolojiler, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve varsa aldığınız hatalar gibi bilgileri toplar. Bu tanımlama bilgileri, sizi tanımlayabilecek herhangi bir bilgi toplamaz ve yalnızca web sitemizin çalışma şeklini geliştirmemize, kullanıcılarımızın ilgisini çeken şeyleri anlamamızı ve web sitemizin nasıl kullanıldığı ile ilgili anonim istatistikler ve veriler sağlayarak içeriğimizin ne kadar etkili olduğunu ölçmemize yardımcı olmak için kullanılır.

Reklam: Birinci veya üçüncü taraf tanımlama bilgileri ve web işaretçileri, sitelerimizde veya üçüncü taraf sitelerde özel ilgi alanlarınızla ilgili, ürün reklamları da dahil olmak üzere, içerik sağlamak için sitelerimiz, uygulamalarımız veya araçlarımız tarafından yerleştirilebilir. Bu teknolojiler, reklamlarımızın ne kadar yararlı olduğunu anlamamızı ve kullanıcılarımıza sunulan içeriğin ilgi düzeyini geliştirmemizi sağlar.

Oturum Çerezleri: Üyelerimizin kullanıcı girişi aşamasında, şifrelerini sık sık yeniden girmelerini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum çerezleri belirli bir süre için uygulama ve site için serbest dolaşım hakkı sağlarlar.

Görsel Tercih Çerezleri: Üye davranış ve seçimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılırlar.

İstatistik Çerezleri: Üyelerimizin ve konuklarımızın kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılırlar.


Veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar

Kanun’a göre veri sahiplerinin;

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,

  c) İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d) Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,

  e) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  f) Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,

  g) Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,

  h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.


  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

  Başvurularınız en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte veri sorumlusunun Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.